Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a shop.atlashungary.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A rendelési oldalak használatának feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek megismerése és elfogadása.

 

2. Szolgáltató:

A rendelési oldalak üzemeltetője: Cesal Slovakia S.r.o. (továbbiakban szolgáltató)

Székhelye: Szlovákia, 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12.

Postacím: Szlovákia, 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12.

Weboldal: www.atlashungary.hu

e-Mail cím: iroda@atlashungary.hu

Telefon: +36-30/664-5572

Cégjegyzékszám: 50441493

Rendelési felület neve: Shop.AtlasHungary

Adószám: SK 2120327979

Tárhely szolgáltató: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15. unas@unas.hu

Szolgáltatás nyelve: magyar


3. Szolgáltatás célja, feladata, működése:

Abból a célból hoztuk létre ezt a honlapot, hogy meglévő partnereink rendelési lehetőségeit bővítsük és megkönnyítsük, gördülékenyebbé tegyük. Ez azt jelenti, hogy először partnerségi viszonynak kell kialakulnia szolgáltató és jövőbeli Felhasználó között. Ennek megfelelően a honlap nem nyilvános webáruházként üzemel, hanem a szolgáltató saját termékrendelési felületeként. A honlap használata, az ott található szolgáltatások elérése, a honlapon tárolt információk megjelenítése csak és kizárólag bejelentkezés, tehát bejelentkező névvel és jelszóval történt azonosítás után lehetséges.


3.1. Bejelentkezés a szolgáltatás alá:

A szolgáltatás igénybevételéhez bejelentkező névre és hozzá tartozó jelszóra van szükség. Ahhoz, hogy valaki ilyen azonosító kulcsokhoz jusson fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval, tőle kell kérnie a regisztrációt. Új bejelentkezési azonosítót csak a szolgáltató tud létrehozni, regisztrálatlan látogató, vagy már érvényes regisztrációval rendelkező Felhasználó nem. A szolgáltató csak partnereinek hoz létre azonosítót, vele semmilyen kapcsolatban nem levő személyeknek, vállalkozásoknak nem. A bejelentkező név minden esetben a Felhasználó saját maga által használt, érvényes és működő e-mail címe. A hozzá tartozó első jelszót a szolgáltató hozza létre, amelyet a Felhasználó a későbbiekben szabadon módosíthat. Ezek létrehozása csak előzetes egyeztetés után történik, így szolgáltató és Felhasználó is tudomással bírnak róla.


3.2. Bejelentkezéshez szükséges adatok:

A bejelentkezéshez, a regisztrációhoz szükséges adatok a következők:

- Bejelentkező név – érvényes és Felhasználó által használt e-mail cím

- Jelszó – az első jelszót a szolgáltató adja

- Kapcsolattartáshoz szükséges telefonszám – Felhasználó elérhetősége

- Szállítási adatok – a Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítási helyének azonosításához szükséges adatok

- Számlázási adatok – a megrendelt áruk után benyújtott számla adatai

Fenti adatok mindegyike a Felhasználó első bejelentkezése után a Felhasználó által szabadon módosíthatók. Ez alól a bejelentkezési név, maga az e-mail cím a kivétel. Ez az adat is módosítható, de ezt csak a szolgáltató tudja megtenni, így ennek módosítását tőle kell kérni. Felhasználónak jogában áll, és erre a honlapon lehetőséget biztosítunk, hogy bármikor törölje adatait. Az adatok törlése után Felhasználóról semmilyen információ nem marad, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy Felhasználó többé nem tud bejelentkezni a szolgáltatás alá. Ilyen esetben új regisztrációra van szükség, tehát újra a szolgáltatóval kell egyeztetnie. Az adatok törlését kérheti levélben, vagy a partneri kapcsolatban kialakult egyéb kommunikációs csatornán keresztül is.


3.3. Honlap működése:

Bejelentkezés után a Felhasználó ugyanúgy tudja használni a szolgáltatást, mint bármely webáruházat. A kiválasztott termékek egy kosárba kerülnek, amely tartalma módosítható, vagy megrendelhető. Megrendelés esetén Felhasználó és szolgáltató kapnak egy-egy e-mail levelet, amely tartalmazza a megrendelt, korábban a kosárban levő termékek listáját.A honlapon megtekinthetők a korábbi megrendelések adatai, azonban ezekben már módosításokat végrehajtani nem lehet. Korábbi rendelések módosítására csak telefonos vagy levelezés útján történt egyeztetés után van lehetőség, de ez minden egyes esetben egyénileg, a körülményektől függően kerül elbírálásra.


3.4. Megrendelt termékek szállítása:

A Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítása egyéni egyeztetés, vagy előre megegyezés útján történik. A szolgáltatás alól megrendelt termékek nem harmadik fél igénybevételével kerülnek a Felhasználóhoz, hanem ugyanolyan módon, mintha nem ezen a szolgáltatást igénybe véve rendelte volna meg, hanem bármilyen más, hagyományos módon.


3.5. Megrendelt termékek fizetése:

A szolgáltatásból megrendelt és teljesített termékek ellenértékének kiegyenlítése a két fél által előre, korábban egyeztetett módon történik. A honlap szolgáltatásai nem adnak arra lehetőséget, hogy on-line módon, a szolgáltatásból indítva történjen a fizetés.


4. Szolgáltatás igénybevételének feltételei:

A szolgáltatás igénybevétele csak előzetes egyeztetés után lehetséges. Előfeltétele, hogy szolgáltató és Felhasználó partnerségi viszonyban legyenek egymással. Az előzetes egyeztetés során Felhasználónak meg kell ismernie jelen szolgáltatási feltételek tartalmát, majd el kell fogadnia azt. A szolgáltató csak abban az esetben hoz létre hozzáférést Felhasználó számára, ha Felhasználó elfogadta a vonatkozó szabályokat. Egyben a szolgáltató által létrehozott azonosító azt is jelzi, hogy Felhasználó megértette és elfogadta az ÁSZF-ben foglaltakat, az adatkezelési szabályzatban és egyéb leírásokban meglévő szabályokat. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás Felhasználó részéről önkéntes alapon történik. Az adatokat a szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételeknek és az adatkezelési nyilatkozatban meghatározottaknak megfelelően használja fel.


5. Módosítási lehetőségek:

Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelnek a jelenleg érvényben levő törvényi előírásoknak. Amennyiben szükséges, akkor szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit módosíthatja, amelyet a szolgáltatáson keresztül közöl a bejelentkező Felhasználókkal. A forgalmazott termékek körét, a termékekre, esetleges akciókra, stb vonatkozó adatokat szolgáltató szabadon módosíthat, és erről Felhasználók nem kapnak külön értesítést. A módosítások minden esetben a megjelenítés időpontjától hatályosak. A változtatások a hatályba lépés előtt létrejött szerződéseket (visszaigazolt rendeléseket) nem érintik. Az esetleges nyomdai hibákért, tévedésekért felelősséget nem vállalunk.


6. Rendelés menete, szállítás, fizetés:

A szolgáltatás használata pontosan megegyezik egy átlagos webáruház használatával. A kijelölt termékek kosárba kerülnek. A kosár tartalma bármikor módosítható, akár a teljes tartalom törölhető. A megrendelés véglegesítése innen indítható, amelynek végén kettő e-mail levél keletkezik. Mindkét levél azonos tartalmú, amely a megrendelt termékeket tartalmazza. Egyik levelet a Felhasználó, másikat a szolgáltató kapja. Ettől kezdve a megrendelés módosítása csak egyéb úton, telefonon, személyesen vagy levélben történt egyeztetés útján módosítható. Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a szolgáltatáson keresztül eljuttatja a szolgáltatóhoz.

A megrendelt termékek szállítására vonatkozóan a partnerekkel egyébként érvényben levő egyéni szabályok a mérvadók.

A megrendelt termékekről számlát állít ki szolgáltató, amely kiegyenlítése a partnerekkel egyébként is érvényben levő megállapodások alapján teljesítendő.


7. Szavatossági igény, kifogás, elállás:

Felhasználó a szavatossági igényét, egyéb kifogásait az atlashungary.hu/kapcsolat oldalon feltüntetett e-mail címen, vagy az egyébként kialakított partneri kapcsolatokon keresztül tudja bejelenteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások és képek csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el az atlashungary.hu weboldalra, vagy az adott termék gyártójának weboldalára.

Elállásra vonatkozó igényt a Felhasználó e-mailben, vagy postai úton írásban, vagy a partneri kapcsolatban korábban kialakított kapcsolaton keresztül jelentheti be.


8. A felelősség korlátozása:

A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásban való megrendelés leadás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatti hibákért, bármilyen okból is következtek be.

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a szolgáltatás akadálytalan működését és a rendelés leadását.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

- A szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a szolgáltatáshoz való csatlakozás, a szolgáltatás megtekintése miatt következett be.

- Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve szolgáltatásban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


9. Jogi információk:

Jelen dokumentum, illetve a shop.atlashungary.hu rendelési oldalakon, valamint az atlashungary.hu oldalakon található dokumentumok mindegyike a Cesal Slovakia S.r.o. tulajdona. Ezeket bárhol felhasználni a Cesal Slovakia S.r.o. engedélye nélkül tilos.

A Cesal által hivatalosan kiadott műszaki és technikai adatlapok minden esetben bélyegzővel és egyedi azonosítóval vannak ellátva. Rendszergarancia igazolást, termék megfelelőségi igazolást minden esetben csak a vásárlást igazoló számla ellenében állítunk ki és papír alapon adunk át az ügyfeleinknek, melyek egyedi azonosítóval kerülnek hitelesítésre.

 

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 19.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Készült a shop.atlashungary.hu (a továbbiakban honlap) rendelés kezelő oldalak (a továbbiakban szolgáltatás) részére, az előre regisztrált partnerek (a továbbiakban Felhasználó) számára.

Adatkezelő: Cesal Slovakia S.r.o. (a továbbiakban szolgáltató).

 

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) tartalmazza a honlapon megrendelhető termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, esetleges egyéb szolgáltatások nyújtása keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével, illetve a regisztrációt megelőző egyeztetés folyamatában a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a honlap felületén. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. A szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben a Felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A szolgáltató elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelési alapelvek

A szolgáltató számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen, valamint a szolgáltatást igénylő partnerek ilyen irányú kérésén nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A honlapon adatkezelést a szolgáltató végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása, vagy ilyen irányú kérése alapján. A Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél nem továbbítjuk. A szolgáltatásban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Másik országba (külföldre) a szolgáltató felhasználói adatokat nem továbbít. A Felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az szolgáltató meghatározatlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A honlap oldalain a szolgáltató különleges adatot (faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre vonatkozó adat, valamint bűnügyi személyes adat) nem gyűjt a Felhasználóról.

A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen, kifejezetten saját kérésükre használják. Tudomásul veszik, hogy a szolgáltatásban a rendelés csak regisztráció után adható le, melyet a Felhasználó saját maga nem tud elvégezni, ezért előzetes egyeztetés után a szolgáltató regisztrálja a Felhasználót a rendszerben.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás Felhasználója és igénybevevője tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet.

A szolgáltató az egyes Felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési, tájékoztatási kérdéseit és kéréseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A szolgáltatásban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Jelen nyilatkozat csak a szolgáltató által működtetett termékek rendelését célzó honlapra vonatkozik.

 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújtanak segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a szolgáltató nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Felhasználó regisztráció

A szolgáltatás zárt, csak előre regisztrált Felhasználó tudja használni. Ez a honlap a szolgáltató partnerei számára van fenntartva, ilyen módon regisztrációt csak a szolgáltató tud elvégezni. A regisztrációra történő igényt jelezni kell a szolgáltató felé a partneri kapcsolatban kialakult kapcsolattartási lehetőségeken keresztül, vagy az atlashungary.hu/kapcsolat oldalon megadott elérhetőségek egyikén. Ilyen módon a regisztráció előzetes egyeztetés eredménye lehet csak.

Az egyeztetés során a leendő Felhasználót a szolgáltató megismerteti az ÁSZF, jelen nyilatkozat, és más, a szolgáltatás használatára vonatkozó nyilatkozatok és szabályok tartalmával. Ha a leendő Felhasználó ezek után kéri a regisztrációt, akkor ezen dokumentumok tartalmát tudomásul vette és elfogadta azt. Ezek után szolgáltató elkészíti a regisztrációt, amelyhez a következő adatok megadása szükségesek:

  • Bejelentkező név – érvényes és Felhasználó által használt e-mail cím
  • Jelszó – az első jelszót a szolgáltató adja
  • Kapcsolattartáshoz szükséges telefonszám – Felhasználó elérhetősége
  • Szállítási adatok – a Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítási helyének azonosításához szükséges adatok
  • Számlázási adatok – a megrendelt áruk után benyújtott számla adatai

Fenti adatok mindegyike a Felhasználó első bejelentkezése után a Felhasználó által szabadon módosítható. Felhasználónak jogában áll, és erre a honlapon lehetőséget biztosítunk, hogy bármikor törölje adatait. Az adatok törlése után Felhasználóról semmilyen információ nem marad, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy Felhasználó többé nem tud bejelentkezni a szolgáltatás alá. Ilyen esetben új regisztrációra van szükség, tehát újra a szolgáltatóval kell egyeztetnie. Az adatok törlését kérheti levélben, vagy a partneri kapcsolatban kialakult egyéb kommunikációs csatornán keresztül is.

A Felhasználó köteles az általa kapott, vagy módosítás után megadott bejelentkező nevet és jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően (belépést követően) a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a szolgáltató felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzeneteket küldjön számukra. Ezen üzenetek elsősorban a szolgáltatás állapotával kapcsolatosak, illetve ugyanezen úton kapja meg a Felhasználó a leadott rendeléseit is.

 

Hírlevél

A szolgáltatásban hírlevél küldés nincs, így ettől a szolgáltatástól hírleveleket nem fog kapni a Felhasználó. Ha mégis ilyen levél érkezne Felhasználóhoz, akkor kérjük, azonnal jelezze kollégáink felé, hogy a szükséges lépéseket meg tudják tenni. Ilyen csak hamisított feladójú levelek esetén fordulhat elő.

 

Záró rendelkezések

A szolgáltató adatait teljeskörűen megtalálja az „Információk” oldalon. Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy a szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

A szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára azt a lehetőséget, hogy saját adatit bármikor módosíthassa, vagy törölhesse, valamint ilyen jellegű kéréssel a szolgáltatót megkeresse.

 

 

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 19.

 

Vásárlási tudnivalók
Felhasználói tudnivalók

Felhasználói információk

Működés, használat:
On-line rendelési oldalaink felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a partnereink számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat.

Az oldalakon található termékek között a „Termékek” menüpont segítségével böngészhet. Először a kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az „Akciós termékek” kategóriában az összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a „készlet erejéig” megjelölés. A „Többet olcsóbban” menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az „Újdonságok” menüpontban találhatók az oldalaink kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a „Termék részletek” oldalra jut el. Az oldalainkon megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

A termékek között lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a „Részletes keresés” menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a „Termékek” menüpont használata esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az „Információk” menüpont alatt találja az oldalainkat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az elérhetőségeinket, a kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat a szolgáltatás üzemeltetőjének.

A kosár tartalmát a „Kosár” gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a „Kosár ürítése” gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a „Megrendelés” gombra.

Ha Ön elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérése funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a ”Fizetési és Szállítási módok” oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Ezután megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a „Megrendel” gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

Megtalálhatja a rendelési oldalainkon leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal. Ha rendelkezik bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a „Kedvezmények” fülre kattintva.

Jogi információk:
Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II.26) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, melynek részletes szabályai az Általános Szerződési Feltételekben kerültek rögzítésre.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben, foglaltak az irányadók. A szavatosság és a jótállás részletes feltételeiről a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek.
Haladéktalanul jelezze kifogását a szolgáltató felé e-mailben vagy telefonon, ha felmerül ilyen. Elérhetőségi adatainkat megtekintheti a http://atlashungary.hu/kapcsolat oldalon, vagy az „Információk” linkre kattintva. A kifogásolással kapcsolatos ügyintézés és annak megoldása közvetlenül a szolgáltatóval egyeztetett módon kerül rendezésre, egyedi elbírálás alapján.

Adatkezelési alapelvek:
Az oldalainkon elérhető „Adatvédelmi nyilatkozat” leírja az Ön számára a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást. Kérjük, olvassa el ismét.


Általános szerződési feltételek:
Oldalainkon elérhető az „Általános Szerződési Feltételek”, melyből tájékoztatást kaphat az irányelvekről a rendelési oldalak működését, a megrendelés folyamatáról, egyáltalán a szolgáltatás egészéről. Kérjük, olvassa el ismét.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 19.